Samtale klinikk (Oslo) 

  • Enkelttime 45 minutter pris: 1660,-
  • Dobbelttime på forespørsel: 3080,-

Videosamtale  

  • Enkelttime 45 minutter pris: 1550,-
  • Dobbelttime på forespørsel: 2870,-

Telefonsamtale og chat

  • Fleksitime 45 minutter pris: 1350,-
  • Du betaler per minutt (30,- pr. minutt. Minstetid 15 minutter.)  

Personlighetstest (BIG 5)

  • Inkl. 45 min gjennomgang pris: 2710,-

Annen psykologbistand

  • Timebasert bistand (60 minutter) pris: 2150,-
  • Gjelder bl.a. henvisninger, epikriser og spesialisterklæring

Betaling

Du velger mellom Vipps- eller fakturabetaling som sendes ut fra Status Presens AS. Dette er selskapet som eier og drifter vir.no og er knyttet til Vipps bedrift med vippsnr. #731897.

Avbestillingsfrist

Dersom du er forhindret fra å møte til oppsatt time må du melde i fra senest 24 timer før avtalt oppstart. Avtaler som ikke avbestilles innen fristen må dekkes av klienten i sin helhet.

Annet: 

Prisjusteringer skjer ved årskiftet og følger ca KPI om ikke annen informasjon er gitt.